Formularze i pliki do pobrania - cesja domen .pl, zmiana danych domen .pl i inne


Zmiana danych abonenta w domenach .pl
Formularz służący do uaktualnienia swoich danych adresowych w bazie Whois - NASK Formularz musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (firmy) przez abonenta oraz przesłany faksem na nr 327905295 lub po zalogowaniu do strefy klienta. Wraz z formularzem, należy przesłać kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość właściciela domeny (wpis do KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Dowód osobisty) Proszę nie wypełniać pól: ID Abonenta CSA
rozmiar: 26.3 kB