Nowe domeny | Domeny narodowe | Wszystkie domeny | Transfer domen

Rejestruj domeny .xxx

Szukaj i rejestruj domeny .XXX

www. .
Loading...


.XXX to domena najwyższego poziomu stworzona specjalnie dla serwisów oferujących rozrywkę i treści tylko dla dorosłych (strony erotyczne i pornograficzne).
Rejestr:
Rozwiązywanie sporów:
Rejestracja:
379.00 zł - 1 rok (netto)
Transfer:
379.00 zł (netto)
Odnowienie:
379.00 zł - 1 rok (netto)
Okres rejestracji:
od 1 roku do 10 lat
Odnowienie:
2 dni przed terminem wygaśnięcia
Kwarantanna:
40 dni
Czas rejestracji:
w czasie rzeczywistym
IDN:
Nie
Domeny .xxx są dostępne dla wszystkich, którzy akceptują umowę rejestracyjną ICM.

Osoby prywatne, firmy i instytucje, które rejestrują domenę w celu ochrony swojej marki, własności intelektualnej lub dobrego imienia, powinny w formularzu rejestracyjnym wybrać opcję Tak w polu Rejestracja obronna. Jeżeli domena jest rejestrowana w celu prowadzenia serwisu zawierajacego treści dla dorosłych należy wybrać opcję Nie.
Podmioty zweryfikowane już przez rejestr ICM mogą w formularzu rejestracji wpisać swój identyfikator członka wspólnoty. Jeżeli rejestrujacy nie posiada jeszcze takiego identyfikatora, po rejestracji domeny otrzyma maila z rejestru ICM z instrukcjami dotyczącymi weryfikacji.
Rejestrując domeny należy przestrzegać następujących zasad:
 • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
 • nazwa musi zawierać minimum 3 znaki,
 • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
 • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
 • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków
Każdy podmiot rejestrujący nazwy w domenie .XXX podlega polityce rejestracyjnej ustalanej przez rejestr. Polityka rejestracyjna określa zasady rejestracji, warunki weryfikacji podmiotów, zasady rozwiązywania sporów.
1. Pełna rejestracja nazw w domenie .XXX jest możliwa tylko przez tzw. "członków wspólnoty branży dla dorosłych". "Członkiem wspólnoty" może zostać każda osoba prywatna, firma lub organizacja, która:
 • dobrowolnie zgadza się spełniać wszystkie zasady polityki rejestracji domen ustalanej przez rejestr,
 • zostanie pozytywnie zweryfikowana przez rejestr,
 • związana jest z branżą dla dorosłych poprzez:
  • dostarczanie online, zorientowanej seksualnie rozrywki dla dorosłych ("Online Adult Entertainment"),
  • dostarczanie treści wyłacznie dla osób dorosłych lub innych "członków wspólnoty" ("Providers"),
  • reprezentowanie dostawców treści ("Representatives"),
  • dostarczanie produktów lub usług dostawcom treści lub reprezentantom ("Service Providers").
Osoby prywatne, firmy lub organizacje które nie będą "członkami wspólnoty branży dla dorosłych" mogą rejestrować nazwy w domenach .XXX, jednak takie domeny nie bedą rozwiązywane na serwerach DNS (NXDOMAIN) - domeny nie będą widoczne w sieci.

2. Każda osoba prywatna, firma lub organizacja, która zamierza zostać "członkiem wspólnoty branży dla dorosłych" musi zweryfikować swoją tożsamość w rejestrze. Brak pozytywnej weryfikacji, nie pozwoli na używanie w sieci zarejestrowanej domeny .xxx Weryfikacja jest bezpłatna. Rejestr nie będzie podawał do publicznej wiadomości listy "członków wspólnoty".

3. Wszystkie witryny internetowe znajdujące się w domenie .XXX oraz witryny do których następuje przekierowanie z głównej domeny .XXX, będą musiały być specjalnie oznakowane.

4. Obowiązuje całkowity zakaz pornografii dziecięcej na witrynach w domenie .XXX Zakaz dotyczy obrazów, filmów i jakiejkolwiek sugesti związanej z pornografią dziecięcą, w tym także słów i fraz które nie są widoczne na ekranie np. słowa i frazy zamieszczone w tzw meta-tagach strony. Każde złamanie tego zakazu wiąże się powiadomieniem odpowiednich organów.

5. Rejestrujący nazwę w domenie .XXX musi wyrazić zgodę na automatycznie monitorowanie swoich witryn przez rejestr, pod kątem zgodności z zasadmi rejestracji, w tym zakazu pornografii dziecięcej, prawidłowości oznakowania stron itp. Rejestrujący nie może stosować środków które mogą uniemożliwić taką kontrolę.

6. W rejestracjach domen .XXX obowiązuje zakaz tzw. obraźliwych, niewłaściwych rejestracji. Nie można rejestrować nazw zawierających frazy które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, słów i fraz które są wariantami znanych znaków towarowych nie należących do rejestrującego, nazw sugerujących pornografię dziecięcą oraz nazw zawierających imię i nazwisko inne niż osoby rejestrującej lub jej przedstawiciela.

7. Złamanie zakazu publikacji lub sugerowania pornografi dziecięcej spowoduje natychmiastowe zgłoszenie tego faktu przez rejestr odpowiednim organom ścigania. W przypadku nie stosowania się rejestrujacego do pozostałych zasad polityki rejestracjyjnej np. nie oznakowanie stron, blokada monitoringu stron, rejestrujący zostanie o tym fakcie przez rejestr powiadomiony i w ciągu 30 dni musi usunąć wszelkie nieprawidłowości. Brak reakcji ze strony rejestrującego spowoduje wyłączenie domeny. Jeżeli rejestrujacy kilkakrotnie naruszy zasady rejestracji, może zostać całkowicie pozbawiony domeny oraz pozbawiony prawa do rejestracji domen .XXX w przyszłości.