Nowe domeny | Domeny narodowe | Wszystkie domeny | Transfer domen

Rejestruj domeny .reise

Szukaj i rejestruj domeny .REISE

www. .
Loading...


.REISE to nowa domena najwyższego poziomu.
Rejestr:
Rozwiązywanie sporów:
Rejestracja:
567.00 zł - 1 rok (netto)
Transfer:
567.00 zł (netto)
Odnowienie:
567.00 zł - 1 rok (netto)
Okres rejestracji:
od 1 roku do 10 lat
Odnowienie:
2 dni przed terminem wygaśnięcia
Kwarantanna:
40 dni
Czas rejestracji:
w czasie rzeczywistym
IDN:
Tak
Domena .reise to nowa domena najwyższego poziomu, dostępna dla osób, firm i organizacji związanych bezpośrednio z branżą turystyczną. Są to w szczególności: touroperatorzy, biura podróży, przedsiębiorstwo transportowe w odniesieniu do branży turystycznej, organizacje, stowarzyszenia, dostawcy oprogramowania, instytucje oświatowe, agencje rządowe, samorządy, wydawnictwa i inne podmioty lub usługodawcy związani z turystyką.
Wnioskodawca i/lub właściciel domeny musi być w stanie wykazać, że ma bezpośrednie lub pośrednie odniesienie do branży turystycznej.
Szczegółowa polityka rejestracji domen .REISE jest dostępna na stronach Rejestru nic.reise
Rejestrując domeny należy przestrzegać następujących zasad:
  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 3 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków