Domeny narodowe | Wszystkie domeny | Transfer domen

Rejestruj domeny .lu

Szukaj i rejestruj domeny .LU

www. .
Loading...


.LU to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Wielkiego Księstwa Luksemburga.
Rejestr:
Rozwiązywanie sporów:
Rejestracja:
96.00 zł - 1 rok (netto)
Transfer:
96.00 zł (netto)
Odnowienie:
96.00 zł - 1 rok (netto)
Okres rejestracji:
1 rok
Odnowienie:
3 dni przed terminem wygaśnięcia
Kwarantanna:
Tak
Czas rejestracji:
5 minut
IDN:
Tak, dozwolone znaki: ä,ö,ü,à,â,æ,ç,è,é,ê,ë,î,ï,ô,ù,û, oraz œ
Domena .lu dostępna jest dla wszystkich firm oraz osób prywatnych bez żadnych ograniczeń.
W momencie rejestracji domena musi być poprawnie skonfigurowana na podawanych serwerach DNS. Poprawność wpisow domeny można sprawdzić na stronie rejestru. Jeżeli wpisy na serwerach DNS nie będą poprawne, domena nie zostanie zarejestrowana.
Rejestrując domeny należy przestrzegać następujących zasad:
  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 2 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków
W przypadku transferu, rejestr pobiera opłatę za każdy wniosek transferu, która nie podlega zwrotowi. Oznacza to, że jeżeli transfer nie zostanie z róznych względów zakończony pomyślnie, klient nie otrzyma zwrotu wniesionej opłaty. Każda nastepna próba transferu wymaga wniesienia ponownej opłaty.
Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga - państwo położone w Europie Zachodniej. Graniczy z Francją od południa, Niemcami od wschodu i z Belgią od zachodu i północy. Państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz NATO.
Wielkie Księstwo Luksemburga jest monarchią konstytucyjną, choć w konstytucji widnieje zapis, iż system polityczny państwa to demokracja parlamentarna. Konstytucja państwa z 17 października 1868 roku określa je jako demokratyczne, wolne, niepodległe i niepodzielne. Władza zwierzchnia w Wielkim Księstwie należy do Narodu.
W Luksemburgu w użyciu są trzy języki. Język luksemburski (dawniej uważany za jeden z dialektów języka niemieckiego) jest językiem, którego większość Luksemburczyków uczy się od wczesnego dzieciństwa w domu. W szkołach podstawowych naucza się przede wszystkim po luksembursku, w szkołach średnich zaś po francusku lub niemiecku. Luksemburczycy znają luksemburski i francuski na poziomie języka ojczystego, większość zna także w mniejszym lub większym stopniu niemiecki. Gazety drukują artykuły przede wszystkim po francusku, czasem jednak także po niemiecku i luksembursku. Język luksemburski został ustandaryzowany dopiero w latach siedemdziesiątych i od tamtej pory przeżywa renesans, także wśród młodego pokolenia, gdyż wcześniej był przede wszystkim mówionym dialektem niemieckiego, używanym tylko w sferze prywatnej.

źródło: Wikipedia