Domeny narodowe | Wszystkie domeny | Transfer domen

Rejestruj domeny .fr

Szukaj i rejestruj domeny .FR

www. .
Loading...


.FR to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Francji.
Rejestr:
Rozwiązywanie sporów:
Rejestracja:
49.00 zł - 1 rok (netto)
Transfer:
49.00 zł (netto)
Odnowienie:
49.00 zł - 1 rok (netto)
Okres rejestracji:
1 rok
Odnowienie:
2 dni przed terminem wygaśnięcia
Kwarantanna:
Tak
Czas rejestracji:
w czasie rzeczywistym
IDN:
Nie
Domena .fr dostępna jest dla firm mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej oraz dla osób prywatnych zamieszkujących w kraju należącym do Unii Europejskiej. Domeny dostępne są także dla podmiotów z następujących krajów: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.
Osoby prywatne, w formularzu rejestracyjnym muszą wpisać swoją datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD oraz miejsce urodzenia (dwuliterowy kod kraju np. PL). Osoby urodzone we Francji jako miejsce urodzenia muszą wpisać kod oraz nazwę miejscowości np. 78181, Saint Quentin en Yvelines Cedex
Firmy z terenu Unii Europejskiej wpisują numer NIP poprzedzony kodem kraju np. PL123456789, a firmy z terenu Francji swój numer SIREN lub SIRET
W momencie rejestracji domena .fr musi być poprawnie skonfigurowana na podawanych serwerach DNS. Poprawność konfiguracji serwerów DNS można sprawdzić na stronie www.zonecheck.fr.
Rejestrując domeny należy przestrzegać następujących zasad:
  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 3 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków
Francja, Republika Francuska - państwo, którego część metropolitarna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja metropolitarna rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu do kanału La Manche i Morza Północnego na północy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki Biskajskiej na zachodzie.
Francja graniczy z Belgią, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią, Włochami, Monako, Andorą i Hiszpanią. Terytoria zamorskie graniczą również z Brazylią, Surinamem i Antylami Holenderskimi. Kraj jest także połączony z Wielką Brytanią przez tunel pod kanałem La Manche.
Republika Francuska jest unitarnym państwem demokratycznym, w którym ważną rolę odgrywa prezydent. Jest piątym najlepiej rozwiniętym krajem świata i jedenastym w rankingu warunków życia. Najważniejsze ideały Francji zawarte są w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela i w występującym na drukach urzędowych i monetach haśle rewolucji francuskiej "liberté, égalité, fraternité" ("wolność, równość, braterstwo"). Kraj jest w gronie założycieli Unii Europejskiej. Ma największą powierzchnię spośród państw wspólnoty. Francja jest także członkiem-założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych, wchodzi także w skład m.in. Frankofonii, G8 oraz Unii Łacińskiej. Należy do Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której posiada prawo weta.
Francja ze względu na swoją liczbę ludności, potencjał gospodarczy, pozycję w Europie, silną armię (trzeci po Rosji i USA arsenał nuklearny), uchodzi za jedno z najpotężniejszych państw świata.

źródło: Wikipedia