Domeny narodowe | Wszystkie domeny | Transfer domen

Rejestruj domeny .eu

Szukaj i rejestruj domeny .EU

www. .
Loading...


.EU jest domeną najwyższego poziomu Unii Europejskiej.
Rejestr:
Rozwiązywanie sporów:
Rejestracja:
32.00 zł - 1 rok (netto)
Transfer:
32.00 zł (netto)
Odnowienie:
32.00 zł - 1 rok (netto)
Okres rejestracji:
od 1 roku do 10 lat
Odnowienie:
2 dni przed terminem wygaśnięcia
Kwarantanna:
40 dni - odnowienie z kwarantanny za dodatkową opłatą
Czas rejestracji:
w czasie rzeczywistym
Domeny .eu może zarejestrować każda firma lub organizacja z siedzibą na terenie Unii Europejskiej oraz każda osoba prywatna mieszkająca w UE. Decydującym kryterium jest adres zamieszkania lub adres firmy, a nie narodowość czy też pochodzenie.
Rejestrując domeny należy przestrzegać następujących zasad:
  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, dozwolone znaki narodowe, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 2 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków
Unia Europejska - gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich, powstały 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Od 1 stycznia 2007 r. związek 27 państw. Jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia 2009.
Proces ten wykracza jednak poza ściśle określone ramy geograficzne Europy. W określeniu europejskości Unii naczelną rolę odgrywają czynniki historyczne i kulturowe oraz wspólna tożsamość i identyfikacja z wartościami demokratycznymi.
Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1958 r. została stworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza i to jej bezpośrednią następczynią jest Unia Europejska.

źródło: WikipediaPowered by WHMCompleteSolution