Domeny narodowe | Wszystkie domeny | Transfer domen

Rejestruj domeny .ck

Szukaj i rejestruj domeny .CK

www. .
Loading...


.CK to oficjalna domena najwyższego poziomu (ccTLD) Wysp Cooka.
Rejestr:
Rozwiązywanie sporów:
Rejestracja:
1859.00 zł - 2 lata (netto)
Transfer:
609.00 zł (netto)
Odnowienie:
1739.00 zł - 2 lata (netto)
Okres rejestracji:
2 lata
Odnowienie:
7 dni przed terminem wygaśnięcia
Kwarantanna:
Nie
Czas rejestracji:
7 dni
IDN:
Nie
Domeny .ck są dostępne dla wszystkich.
Rejestrując domeny należy przestrzegać następujących zasad:
  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 2 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków
Wyspy Cooka - samorządne terytorium stowarzyszone Nowej Zelandii na południowym Oceanie Spokojnym w Polinezji obejmujące wyspy o tej samej nazwie.
Na mocy konstytucji z 1965 roku Wyspy Cooka są państwem pozostającym w wolnym stowarzyszeniu z Nową Zelandią (każda ze stron może umowę o wolnym stowarzyszeniu wypowiedzieć w dowolnym czasie). Rząd Wysp sprawuje pełną władzę nad sprawami wewnętrznymi oraz częściowo nad zewnętrznymi. Nowa Zelandia odpowiada za obronność Wysp Cooka oraz częściowo za politykę zagraniczną (jednak musi konsultować swoje posunięcia z rządem Wysp Cooka). Wyspy Cooka mają prawo do nawiązywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi (są członkiem m.in. WHO i UNESCO, nawiązały stosunki dyplomatyczne z 28 państwami). Ze względu na swój specyficzny status, Wyspy Cooka czasami uważane są za niepodległe państwo.

źródło: Wikipedia