Domeny narodowe | Wszystkie domeny | Transfer domen

Rejestruj domeny .asia

Szukaj i rejestruj domeny .ASIA

www. .
Loading...


.ASIA to oficjalna domena Azji.
Rejestr:
Rozwiązywanie sporów:
Rejestracja:
62.00 zł - 1 rok (netto)
Transfer:
62.00 zł (netto)
Odnowienie:
62.00 zł - 1 rok (netto)
Okres rejestracji:
od 1 roku do 10 lat
Odnowienie:
2 dni przed terminem wygaśnięcia
Kwarantanna:
40 dni
Czas rejestracji:
w czasie rzeczywistym
IDN:
Tak
Domena .asia jest jedną wspólną domeną dla wszystkich państw strefy azjatyckiej, od Cypru, poprzez Turcję, państwa Bliskiego Wschodu, Indie, Chiny, aż po Japonię i Australię.
Rejestr domen .asia wymaga aby jeden z kontaktów w domenie (właściciel, administrator, płatnik lub opiekun techniczny) był mieszkańcem strefy azjatyckiej lub prowadził na tym terenie działaność gospodarczą. Jeżeli ktoś nie posiada takiego przedstawiciela, zapewniamy bezpłatny, legalny kontakt administracyjny na terenie strefy azjatyckiej, zgodnie z wymaganiami dotAsia dotyczącymi rejestracji domen .asia
Rejestrując domeny należy przestrzegać następujących zasad:
  • nazwa może zawierać tylko znaki z zakresu A-Z, cyfry 0-9 oraz znak myślnika ( - ),
  • nazwa musi zawierać minimum 3 znaki,
  • myślnik (-) nie może występować na drugiej i trzeciej pozycji jednocześnie (np. na--zwa),
  • nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-),
  • całkowita długość rejestrowanej nazwy nie może przekroczyć 63 znaków