Skanowanie stron internetowych (Anti-Malware) | Domeny narodowe | Wszystkie domeny | Transfer domen

Certyfikaty weryfikujące domenę (DV - Domain Validation)

Certyfikaty grupy DV (Domain Validation) są wydawane na podstawie weryfikacji prawa własności do domeny, dla której certyfikat ma zostać wydany. Weryfikacja odbywa się online, bez żadnych papierowych dokumentów. Wydawca certyfikatu pobiera z ogónodostępnych baz WHOIS adres e-mail wpisany w domenie, proponuje także inne adresy e-mail, na które zostanie wysłana wiadomość weryfikująca. Dlatego też osoba dokonująca zakupu certyfikatu musi mieć dostęp do adresu e-mail widocznego w bazie WHOIS lub adresu webmaster, admin, administrator, hostmaster w domenie dla której certyfikat jest wystawiany (admin@twoja_domena.com, webmaster@twoja_domena.com itp.). Adres e-mail na który wysyłany jest mail weryfikacyjny wybiera z dostępnych opcji osoba dokonująca zakupu certyfikatu. Po potwierdzeniu prawa do domeny oraz zaakceptowaniu warunków certyfikacji, certyfikat SSL jest natychmiast wydawany.

Certyfikat Cena Czas wydania Weryfikacja Pieczęć
PositiveSSL od 29,40 zł/1 rok natychmiast domena statyczna
PositiveSSL Wildcard od 313,80 zł/1 rok natychmiast domena statyczna
Essential SSL od 59,80 zł/1 rok natychmiast domena statyczna
Essential SSL Wildcard od 325,20 zł/1 rok natychmiast domena statyczna
Comodo SSL od 215,80 zł/1 rok natychmiast domena statyczna
Comodo Wildcard SSL od 699,80 zł/1 rok natychmiast domena statyczna